Diensten

DIENSTEN


Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze diensten en mogelijkheden. We staan u met raad en daad bij wat betreft boekhouding en fiscaliteit. We bieden de nodige ondersteuning voor de oprichting of vereffening van uw onderneming. We reiken een helpende hand aan bij het invullen en indienen van de personenbelasting. Tenslotte adviseren we u in verband met registratierechten, erfbelasting, fiscale controles en BTW.


BOEKHOUDING & FISCALITEIT


Organisatie, nazicht, superviseren en voeren van de boekhouding

Implementatie boekhouding

Naleving van de boekhoudkundige verplichtingen

Tussentijdse afsluitingen

Afsluiting boekhouding einde boekjaar

Opmaken rapportering en tabellen - rapportering Raad van Bestuur, Algemene Vergadering

Opstellen en neerleggen van de jaarrekening

Advies betreffende organisatie en beheer van de onderneming

Begeleiding interne controle procedures

STARTERSBEGELEIDING & FINANCI√čLE BEGELEIDING


Advies bij opstarten van uw activiteiten

Keuze eenmanszaak of vennootschap

Opstellen van financieel plan en/of businessplan

Begeleiding inschrijving kruispuntbank van ondernemingen (KBO)

Begeleiding krediet- en financieringsaanvraag

Begeleiding aanwerving personeel


VENNOOTSCHAPSRECHTERLIJKE VERPLICHTINGEN


Begeleiding bij oprichten van een vennootschap

Begeleiding bij omvorming van een vennootschap

Opmaken van wettelijke verslagen en contracten

Begeleiding bij ontbinding en vereffening van vennootschappen

Begeleiding  stopzetting activiteiten

BELASTINGSADVIES & BIJSTAND BELASTINGSPLICHTIGEN


Vennootschapsbelasting

Personenbelasting

BTW

Belasting niet-inwoners

Vertegenwoordiging of bijstand bij fiscale controles

Fiscale optimalisaties


Els Verbraeken

VEBF BVBA

Neerbroek 109 bus 18, 2070  ZWIJNDRECHT

Telnr 03/569.09.90 en 03/775.45.45

Ondnr : 0566.992.417

BIBF : 70456150